Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna Obecní úřad Vřesová, č.p. 3, 357 43 Vřesová a je přístupná 24h denně.

Kategorie:


Název Vyvěšeno1 Sejmuto2

Stav

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 31. 12. 2020 Aktuální
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 4. 1. 2021 Aktuální
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 9. 4. 2021 Aktuální
Střednědobý výhled obce Vřesová na období 2023-2025 Schválený 16. 12. 2021 Aktuální
Péče s láskou - terénní sociální služba 19. 5. 2022 Aktuální
Rozhodnutí o schválení havarijního plánu ochrany vod zp. úseku Sokolovská uhelná a.s. 10. 8. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti - přestupky 15. 9. 2022 31. 12. 2025 Aktuální
Memorandum o spolupráci 30. 9. 2022 Aktuální
Příloha specifické části Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ č. 10 1… 15. 11. 2022 Aktuální
Nahráno: Vřesová PSZ 2022 - 2025 vyjádření ASZ.pdf 15. 11. 2022 Aktuální
Popis spolupráce - sociální začleňování_Vřesová 15. 11. 2022 Aktuální
Rozpočet obce Vřesová na rok 2023 – SCHVÁLENÝ 21. 12. 2022 Aktuální
Schválený závěrečný účet 2022 + přezkum hospodaření + FIN 14. 6. 2023 30. 6. 2024 Aktuální
Obec Vřesová realizuje projekt „Podpora sociální změny ve Vřesové“, reg. č. projektu CZ.03.02.01… 28. 9. 2023 Aktuální
Výběrové řízení na pracovní pozici člen realizačního týmu: Expert/case management-Lhůta pro podání… 7. 11. 2023 Aktuální
Rozpočet obce Vřesová na rok 2024 – SCHVÁLENÝ 19. 12. 2023 Aktuální
Záměr pronájmu parkovacích míst 19. 12. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření 1/2024 19. 1. 2024 Aktuální
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2023 26. 2. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 5. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu 5. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise 25. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách ve volbách do EP 25. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států EU 25. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Informace pro voliče . který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. - 7.6.2024 25. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Jak se hlasuje do EP 25. 4. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření 2/2024 10. 5. 2024 Aktuální
Informace k vítání občánků 2024 - prodloužení lhůty pro podání žádosti do 20.5.2024 10. 5. 2024 27. 5. 2024 Aktuální
Oznámení - Blokové čištění v pondělí 27.5.2024 15. 5. 2024 1. 6. 2024 Aktuální
Brigáda - 31.5.-2.6.2024 16. 5. 2024 2. 6. 2024 Aktuální
Oznámení - odstranění zaparkovaných vozidel 16. 5. 2024 2. 6. 2024 Aktuální
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oprava mostu 16. 5. 2024 2. 6. 2024 Aktuální
KÚKK zahájení zjišťovacího řízení záměru "PYRUM PT3" 18. 5. 2024 4. 6. 2024 Aktuální
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 21. 5. 2024 8. 6. 2024 Aktuální
Návrh závěrečného účtu + uzávěrka 2023 24. 5. 2024 Aktuální
Oznámení o zrušení 16. zasedání zastupitelstva svolaného na den 25.5.2024 25. 5. 2024 27. 5. 2024 Aktuální

Naposledy změněno: 25. 5. 2024 12:16