Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Právní předpisy obce Vřesová

Důležité právní předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost

OZV č.3/2001 o koeficientu pro daň z nemovitosti

vyvěšeno 20. 6. 2001, sejmuto 9. 7. 2001

1.1.2002

OZV č. 1/2007 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

vyvěšeno 7. 8. 2007, sejmuto 27. 8. 2007

1.9.2007

OZV č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2007

vyvěšeno 14. 3. 2016, sejmuto 1. 4. 2016

 1. 4. 2016

OZV č. 1/2019 kterou se stanovuje společný školský obvod základní školy

vyvěšeno 10. 3. 2019, sejmuto 26. 3. 2019

25. 3. 2019

OZV č.2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
vyvěšeno 3. 10. 2019, sejmuto

1. 1. 2021

OZV č. 3/2019 - systém shromažďování, sběru,.....komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem...

vyvěšeno 2.12.2019, sejmuto 18.12.2019

1.1.2020

OZV č. 1/2022 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

zveřejněna ve Sbírce právních předpisů 19. 8. 2022

1. 1. 2023

Usnesení zastupitelstva

Archiv.rar

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Vřesová.pdf

ROK 2018

ZÁPISY z VÝBORŮ 

Finanční výbor

Kontrolní výbor